Met minder werknemers meer werk verzetten

Hoe voorkomt u overbelasting van werknemers

De Coronacrisis, hoe nu verder?

Door de coronacrisis is in veel organisaties een andere werkelijkheid ontstaan. Waar het in het begin van 2020 nog volop vechten was om personeel te vinden ontstaat langzaam maar zeker een situatie waarin, in veel gevallen noodgedwongen, gezocht wordt naar manieren om met minder mensen meer werk te gaan verzetten. Hierdoor bestaat de kans op een nieuw en heel ander probleem!

Als iemand continue 100% (of meer) moet presteren is de kans namelijk zeer groot dat er binnen afzienbare tijd sprake is van overbelasting. Iemand komt thuis te zitten en andere medewerkers krijgen het nog drukker. Een negatieve spiraal! Gaat u als werkgever hier iets aan doen of behandelt u werknemers alleen als productiemiddel. Wat kunnen de consequenties zijn van overbelasting?

Meer met minder
Meer met minder. Dat is wat werknemers te horen krijgen van hun werkgever. Bezuinigingen, reorganisaties, gewijzigde visies, andere directies. De druk om te presteren is zeer hoog.

Vaak wordt de druk bij de werknemers gelegd. Slimmer en effectiever werken, andere procedures, regelmatig overwerk en ga zo maar door. Vaak in combinatie met taken waarbij de juiste competenties ontbreken. Dus extra opleidingen en omscholingsuren, die door de werknemers vaak buiten de werktijden ingevuld dienen te worden. Voor de werknemer kan hierdoor, bovenop de extra werkdruk, ook de balans tussen werk en privé verstoord worden en overbelasting ontstaan, met alle gevolgen van dien.

Overbelasting leidt tot uitval van personeel
Als werknemers overbelast raken is de kans groot dat ze mentale en fysiek klachten krijgen.
Denk hierbij aan klachten zoals:

  • Meer irritatie en frustratie;

  • vermoeidheid;

  • concentratieproblemen;

  • slecht slapen;

  • weinig of geen energie meer.

Het stressniveau zal hoog kunnen oplopen en de balans in hun werk en privéleven zal dan ook veranderen en verslechteren, om nog maar niet te spreken over de sfeer en onderlinge verstandhouding op de werkvloer. Uiteindelijk kunnen deze zaken leiden tot burn-out– en stressklachten, waarbij ziekteverzuim en (landurig) uitval een logisch gevolg is.

Voorkomen is beter dan genezen
Wat kunt u als werkgever doen om deze problemen te voorkomen? Als werkgever heeft u de plicht om het welzijn van uw medewerkers te bewaken. Belangrijk is dat u werknemers serieus neemt en luistert naar hun verhaal. Toon oprecht betrokkenheid, empathie, luister en communiceer met werknemers.

Misschien zijn er wel praktische oplossingen voorhanden, denk hierbij aan een andere taakverdeling, thuiswerken (wat natuurlijk tijdens de coranacrisis de normale gang van zaken is), part-time et cetera. Ga vooral het gesprek aan, toon belangstelling en probeer de signalen van werknemers met overbelasting zo vroeg mogelijk te herkennen. Dat gaat eenvoudiger met mensen die bij u op de zaak aanwezig zijn, maar bij thuiswerkers liggen de kaarten natuurlijk anders. Houd u hoe dan ook (dagelijks) contact met de medewerkers en probeer hun gedrag te herkennen. Ziet u veranderingen optreden zoals een bepaalde negativiteit of cynisme? Iemand die vaker kortaf is, een kort lontje heeft of juist steeds stiller wordt en zich afzijdig houdt? Bij de eerste signalen in gedragsveranderingen moet u het gesprek aangaan. 

Overbelasting van werknemers
Ziekteverzuim en uitval kent natuurlijk niet alleen veel financiële consequenties voor een bedrijf. De consequenties voor de werknemers gaan veel verder en hebben een enorme impact op hun leven. Een burn-out kan leiden tot zware fysieke en emotionele problemen. Het kan zelfs jaren duren voordat werknemers volledig herstellen.

Nagtegaal kan u helpen om in kaart te brengen welke medewerkers, op welke wijze, in staat zijn om net dat stapje extra te zetten, binnen of juist buiten hun competenties, en wat hiervoor nodig is. Ook kan Nagtegaal u helpen om vroegtijdig overbelasting te herkennen (voorkomen) en u helpen om een geknapte medewerker (genezen) op de juiste manier terug te brengen. Pak het professioneel aan, dan heeft u de ruimte om uw onderneming door deze zware tijd heen te loodsen. 

Heeft u hulp nodig om overbelasting van medewerkers te voorkomen? 

Nagtegaal Communicatie & Personeel, gevestigd in IJzendijke - Zeeuws-Vlaanderen, helpt u met alle zaken die met uw personeel te maken hebben, voor nu en straks! Neem gerust vrijblijvend contact op, dan plannen we snel een afspraak.

nagtegaal%20met%20slogan

© Nagtegaal Communicatie & Personeel 2020

Ontwerp & realisatie: Vannaam

© Nagtegaal Communicatie & Personeel 2020
Privacy & Disclaimer
Ontwerp & realisatie: Vannaam