Een veilige werkplek in coronatijd 

Waar moet u zoal rekening mee houden? 

De Coronacrisis, hoe nu verder?

Naar alle waarschijnlijkheid zal thuiswerken nog de norm zijn tot 1 september 2020, maar desondanks zullen er altijd mensen bij u op de werkvloer aanwezig zijn die om een of andere reden hun werkzaamheden niet thuis kunnen uitvoeren.

U bent, als werkgever, verantwoordelijk voor een veilige werkplek. Dat geldt in toenemende mate in coronatijd. Een werknemer die zich onveilig voelt, kan een klacht indienen bij de Inspectie SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Daarnaast wilt u natuurlijk goed voor uw medewerkers zorgen, nu en straks. Waar moet u op letten?

In de ‘anderhalvemetereconomie’ gelden als belangrijkste regels: houd voldoende afstand, blijf thuis bij klachten, was regelmatig de handen en hoest of nies in de elleboog of een zakdoek. Het is en blijft belangrijk dat u al uw personeel hierop blijft wijzen. Maar verder moet u als werkgever ook nog op vele andere zaken letten. Een korte uiteenzetting van de meest belangrijke:

 • Zijn er afspraken gemaakt hoe om te gaan met deze situatie in uw bedrijf? Denk hierbij aan bijvoorbeeld een speciaal aanspreekpunt voor uw medewerkers, een werkgroep en een draaiboek. 

 • Is uw BHV aangepast en uitgerust om met calamiteiten om te gaan binnen de huidige situatie? 

 • Kan op de werkvloer de 1,5 meter gerealiseerd en gehandhaafd worden? 

 • Is bepaald wie wel en wie niet kunnen komen werken (kwetsbare werknemers)? 

 • Zijn de pauze’s gespreid zodat ook in bijvoorbeeld de kantine voldoende afstand bewaard kan blijven? 

 • Nu veel mensen (nog) thuiswerken; heeft u goede communicatievoorzieningen zodat u en uw collega’s onderling eenvoudig kunnen overleggen? 

 • Zijn er goede afspraken gemaakt over bezoek van en overleg met leveranciers, monteurs en vertegenwoordigers? 

 • Zijn afspraken en protocollen gedeeld met uw medewerkers en zijn deze ook zichtbaar voor mensen die uw bedrijf bezoeken? 

 • Besteedt u voldoende aandacht aan individuele werknemers en hun werk-privébalans? 

 • Ervaren uw medewerkers stress, zorgen of onzekerheid in de huidige situatie die u kunt wegnemen? 

 • Zijn er afspraken gemaakt over reizen van medewerkers (waarbij de 1,5 meter van belang is, dus niet carpoolen, zo min mogelijk openbaar vervoer)? 

 • Wordt uw gebouw extra geventileerd? 

 • Zijn er looproutes bepaald waarbij de aanwezigen 1,5 meter afstand kunnen houden? 

 • Worden contactoppervlakten meerdere malen per dag schoongemaakt en ontsmet (denk b.v. aan bureau’s, deurklinken, knoppen, balies, trapleuningen, toilet et cetera)? 

 • Hebben werknemers op kantoor een eigen toetsenbord en computermuis? 

 • Zijn er afspraken gemaakt over het gebruik van werkplekken, kleedruimten, toiletten, douches en werkkleding? 

 • Kunnen werknemers op minstens 1,5 meter afstand van elkaar werken? 

 • Zijn er, waar afstand houden onmogelijk is, andere maatregelen getroffen (b.v. mondkapjes, plastic schermen tussen werkplekken, werktijden spreiden)? 

 • Zijn er afspraken gemaakt over het werken op locaties (b.v. hygiënemaatregelen, afspraken met klant, persoonlijke beschermingsmiddelen)? 

 • Als de situatie in uw bedrijf of op locatie onveilig is volgens uw medewerkers, mogen zij dan de werkzaamheden onderbreken? 

Als u bovenstaande zaken goed regelt, dan weet u zeker dat u in ieder geval zorgdraagt voor een veilige werkplek in coronatijd. Maar eerlijk is eerlijk, in veel bedrijven is maatwerk van belang om de juiste oplossingen voor de huidige problematiek te vinden. Nagtegaal helpt u graag. 

Heeft u hulp nodig met een veilige werkplek voor uw medewerkers? 

Nagtegaal Communicatie & Personeel, gevestigd in IJzendijke - Zeeuws-Vlaanderen, helpt u met alle zaken die met uw personeel te maken hebben, voor nu en straks! Neem gerust vrijblijvend contact op, dan plannen we snel een afspraak.

nagtegaal%20met%20slogan

© Nagtegaal Communicatie & Personeel 2020

Ontwerp & realisatie: Vannaam

© Nagtegaal Communicatie & Personeel 2020
Privacy & Disclaimer
Ontwerp & realisatie: Vannaam