Corona, wat nu en straks?

Wanneer en hoe pakken we de draad op, nadat alles voor nu geregeld is? 

De Coronacrisis, hoe nu verder?

Ondanks diverse regelingen die door de overheid zijn ingesteld, om ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis te helpen, heerst er veel onzekerheid. Sommige organisaties draaien nog, maar bij lange na niet zo krachtig als tot voor kort. Noodgedwongen zijn ook veel medewerkers thuis aan het werk. Andere organisaties zijn volledig gesloten waardoor personeel technisch gezien werkeloos is.

Nog los van de dreiging van het virus zelf vergt deze situatie veel improvisatievermogen en brengt het flinke spanningen met zich mee. Zaak is echter wel om nu alles goed te regelen, gebruik te maken van de mogelijkheden die worden geboden en als dat alles geregeld is, vooruit te kijken!

De overheid heeft vergaande maatregelen ingesteld waar ondernemers gebruik van kunnen maken. Via de website van de Kamer van Koophandel (kvk.nl) is veel actuele informatie te vinden. Bijvoorbeeld over maatregelen inzake werknemers. 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW)
De NOW vervangt de werktijdverkorting (WTV), die wordt ingetrokken. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Zo kunnen werkgevers werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

De overheid heeft gezegd dat ze, waar nodig, bepaalde regelingen zullen aanpassen/verruimen met het oog om in te spelen op de actualiteit. Het is belangrijk om gebruik te maken van de diverse regelingen om schade te beperken en de mogelijkheden te creëren waarmee u, na de coronacrisis, weer verder kunt. 

Heeft u hulp nodig met uw medewerkers, voor nu en straks!

Nagtegaal Communicatie & Personeel, gevestigd in IJzendijke - Zeeuws-Vlaanderen, helpt u met alle zaken die met uw personeel te maken hebben, voor nu en straks! Neem gerust vrijblijvend contact op, dan plannen we snel een afspraak.

nagtegaal%20met%20slogan

© Nagtegaal Communicatie & Personeel 2020

Ontwerp & realisatie: Vannaam

© Nagtegaal Communicatie & Personeel 2020
Privacy & Disclaimer
Ontwerp & realisatie: Vannaam