Thuiswerken

Hoe bevalt dit en wat leren we hiervan?

De Coronacrisis, hoe nu verder?

Ondanks de fysieke afstand tussen werkgevers en personeel, heeft de meerderheid inmiddels thuis een plek gevonden om goed te kunnen werken en voelt een groot deel zich gezien en gewaardeerd door leidinggevenden. Opvallend hierbij, een groot deel van de respondenten wil ook na de coronacrisis vaker thuis kunnen werken. Dit neemt overigens niet weg dat veel mensen collega’s missen en er extra aandacht moet zijn voor een vorm van (virtuele) samenwerking en regelmatig dialoog over het werk zelf.

Het nationale corona onderzoek onder medewerkers, verricht door PROOF i.s.m. Motivaction, leert ons de volgende zaken: 

Thuiswerken
48% van de respondenten werkt nu volledig of gedeeltelijk thuis, waarvan 10% aangeeft dat hij/zij door het coronavirus zijn werk niet meer kan verrichten.

Goede werkplek
Hoe hoger de leeftijd, hoe beter de omstandigheden zijn om thuis goed te werken. Zo heeft 82% van de 55 t/m 67-jarigen een goede werkplek, tegenover 56% van de 25 t/m 34-jarigen.

Vaker thuiswerken
40% van de respondenten wil vaker thuiswerken na corona, 27% ziet dat absoluut niet zitten.

Concentratie
26% van de respondenten geeft aan zich slecht te kunnen concentreren thuis, dit percentage is het hoogst onder mensen met kinderen (33%).

Productiviteit
31% geeft aan dat ze thuis minder productief zijn, tegenover 30% die juist productiever is.

Energie
63% heeft volop energie aan het begin van zijn werkdag.

Professionele ontwikkeling
Volgens 31% staat de professionele ontwikkeling even stil nu, dit percentage is het hoogst onder hoogopgeleiden (34%).

Collega’s missen
44% mist zijn collega’s, dit percentage is het hoogst onder hoger opgeleiden: 57% en onder lager opgeleiden 27%.

Samenwerking met collega's
32% geeft aan dat de samenwerking met collega’s minder goed verloopt, tegenover 38% die dat niet zo ervaart. 

Contact collega's
28% geeft aan dat ze te weinig contact hebben met hun collega’s.

Twijfels
48% heeft vaker twijfels of ze hun werk goed doen, tegenover 43% die dit niet heeft.

Waardering
62% voelt zich gewaardeerd en gezien door de directie/het management, tegenover 13% die dat absoluut niet voelt.

Contact met leidinggevende
21% van de ondervraagden geeft aan dat ze te weinig contact hebben met hun leidinggevenden.

Informatievoorziening
16% van de ondervraagden vindt dat ze te weinig informatie van hun werkgever ontvangen.

Verwachtingen
81% weet wat er van hen wordt verwacht, tegenover 4% die dat niet weet.

We kunnen dus concluderen dat thuiswerken op zich, met name vanwege het aanpassingsvermogen van mensen, goed zou kunnen werken, maar dat er nog wel enkele hobbels te nemen zijn om het ook daadwerkelijk succesvol te maken. 

Heeft u hulp nodig met thuiswerken voor uw medewerkers, voor nu en straks!

Nagtegaal Communicatie & Personeel, gevestigd in IJzendijke - Zeeuws-Vlaanderen, helpt u met alle zaken die met uw personeel te maken hebben, voor nu en straks! Neem gerust vrijblijvend contact op, dan plannen we snel een afspraak.

nagtegaal%20met%20slogan

© Nagtegaal Communicatie & Personeel 2020

Ontwerp & realisatie: Vannaam

© Nagtegaal Communicatie & Personeel 2020
Privacy & Disclaimer
Ontwerp & realisatie: Vannaam